Sports ID

 

Identyfikacja wizualna  inaczej Corporate Identity w skrócie CI,  służy do wyróżniania firmy lub produktu na tle konkurencji, dobrze przygotowana identyfikacja jest skrótem do jej rozpoznania.

Każda firma, która chce osiągnąć sukces na rynku oraz wyrobić sobie silną i rozpoznawalną  markę powinna zainwestować w opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (Corporate Identity). Dotyczy to również projektów sponsoringowych.

Przygotowywane przez nas reguły systemu identyfikacji wizualnej (Corporate Identity) zawarte są w formie Księgi Identyfikacji Wizualnej, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

Przygotowujemy również dress cody dla zawodników.

Identyfikacja to początek długiej drogi budowania wizerunku i wartości emocjonalnych marki, czyli brandingu.


Specjalizujemy się w brandingu sportowym dzięki, któremu nasz klient otrzymuje:

 

- wyróżnienie spośród konkurencji;

- dostosowanie brandingu do uprawianej dyscypliny (kaski, pojazdy etc.)

- spójność wszystkich działań reklamowych i marketingowych;

- niezbędne narzędzie działań public relations;

- łatwą identyfikację wśród konkurencji

- łatwość percepcji i duża rozpoznawalnośćAnchor poprzez konsekwentne działania.

 

PORTFOLIO

Copyrights © 2012 Sportainment. All rights reserved. Realised by Kuczmera.com · cięcie layoutów.