Diverse Downhill Contest - Mistrzostwa Europy w zjeździe na rowerach - Wisła 2015 - ZAPOWIEDŹ

Sportainment KK

12-13 września w Wiśle w ramach cyklu Diverse Downhill Contest odbędą się Mistrzostwa Europy w Zjeździe na Rowerach. W drodze po tytuł mistrza starego kontynentu zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą na Górze Stożek.  

Organizatorom cyklu Diverse Downhill Contest już od prawie dekady przyświecają te same, nadrzędne cele: popularyzacja zjazdu rowerowego, tworzenie najbardziej wymagających technicznie tras co z kolei przekłada się na ciągły progres poziomu sportowego polskiej sceny downhillowej oraz dostarczanie niesamowitego widowiska.

Diverse Downhill Contest to zawody organizowane w Polsce od 2006r., kiedy to na górze Stożek w Wiśle przygotowaliśmy od podstaw specjalnie pod zawody pierwszą trasę downhillową. Do chwili obecnej w ramach cyklu odbyło się łącznie prawie 30 imprez. Od samego początku tworzone są one przez zawodników dla zawodników. Od 2008r zawody Downhill Contest to Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski. W roku 2011 jedna z edycji uzyskała statut międzynarodowych zawodów UCI C2, udział w niej wzięli zawodnicy z 13 krajów. Poprzez stworzenie wielu kategorii dopasowanych do wieku, umiejętności oraz posiadanego sprzętu, Downhill Contest połączyło rywalizację zawodników z licencję UCI z amatorami popularyzując w ten sposób jazdę na rowerze zjazdowym i integrując całe środowisko. Staraniami agencji Sportainment – organizatora cyklu, w roku 2014 zawody w Wiśle, uzyskały kolejną, niezwykle prestiżową, międzynarodową kategorię UCI C1.

Bardzo wysokie noty od Międzynarodowej Unii Kolarskiej, za całokształt zawodów Diverse Downhill Contest na przestrzeni ostatnich lat, zaowocowały przyznaniem rangi Mistrzostw Europy. Impreza z pewnością za sprawą rangi i zawodników którzy pojawią się na trasie będzie najważniejszym downhillowym wydarzeniem dekady w Polsce. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach, poza emocjami związanymi z rywalizacją na światowym poziomie, planujemy wiele fantastycznych atrakcji. Niejako na przystawkę, zaraz po treningach konkurs na najlepszego whip’a. Dla strudzonych karkołomnymi treningami riderów oraz kibiców czekać będzie specjalnie przygotowana strefa chillout’u oraz kino plenerowe na wielkim ekranie. W planach luźna atmosfera, napoje chłodząco-relaksujące, na pewno nie zabraknie również dj i dobrej muzyki. Dla wszystkich fotografów ich ulubiony konkurs fotoreporterski – Diverse FOTO Contest na najlepsze zdjęcie z zawodów.

Wisła to malownicza miejscowość leżące w Beskidzie Śląskim. To właśnie tu, u stóp Baraniej Góry biją źródła najdłuższej polskiej rzeki, od której miasto, nazywane również „Perłą Beskidów”, wzięło swoją nazwę. Miejscowość od lat jest jednym z najbardziej popularnych kurortów turystycznych w kraju i to zarówno w okresie zimowym jaki letnim. Dynamiczny rozwój  bazy noclegowej oraz infrastruktury okołoturystycznej  w tym największa w Polsce liczba wyciągów krzesełkowych co roku przyciąga rzesze turystów. Nie inaczej jest z amatorami wszelkich sportów, w tym rowerzystów, których znaczną cześć stanowią pasjonaci enduro i zjazdu.Legendarna Góra Stożek uznawana jest przez wielu z nich za „mekkę polskiego downhill’u”. To tutaj po raz pierwszy odbyły się zawody Downhill Contest. Organizacja Mistrzostw Europy w tym szczególnym miejscu jest ukoronowaniem pracy i starań pomysłodawców DH Contest w popularyzację Downhillu w Polsce. Nabiera również symbolicznego wymiaru - powrotu do źródeł.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Oficjalną stronę: http://www.downhillcup.eu/
Profil na Facebook’u: http://www.facebook.com/downhillcontest
Stronę Organizatora: www.sportainment.pl.ENG: 
12-13 September  2015 in Wisla, in a series of Diverse Downhill Contest the European Championship will be held. On the way for the old continent champion title, the riders will have to challenge a demanding track on Mount Stożek.

The organizers of Diverse Downhill Contest series for almost a decade have had the same overriding goals: popularizing downhill cycling, creating the most technically demanding tracks, which translates into the continuous rising level of Polish Downhill and providing amazing entertainment.

Diverse Downhill Contest is a competition held in Poland since 2006, when at Mount Stożek  in Wisła, the first downhill track was created from scratch specifically for the contest. So far, the series has taken a total of nearly 30 events. From the very beginning the events have been made by riders for riders. Since 2008 Downhill Contest competitions have had the Polish Cup and the Polish Championships ranks. In 2011, one of the DC editions received the rank of the international race UCI C2, and was attended by riders from 13 countries. By creating multiple categories appropriate for the contestants’ age, abilities and their equipment, Downhill Contest combined the competitions of the UCI license riders with amateurs thus popularizing downhill and integrating downhill society. The efforts of Sportainment Agency - the organizer of the cycle, were rewarded by the further, extremely prestigious international UCI C1 category in 2014.  Very high marks from the International Cycling Union for the whole competition Diverse Downhill Contest in recent years have resulted in the award of the European Championship rank in 2015. 

The event, certainly, thanks to its rank and competitors who will appear on the route, will be the highlight of the decade in Poland. Nevertheless, we do not plan to rest on our laurels. Apart from the emotions associated with the competition itself at the world level, we are planning a lot of fantastic side attractions. As an “appetizer” immediately after the training session, the Best Whip Competition will be held. A specifically prepared chill-out area and an outdoor cinema on the big screen will be waiting for every tired rider and fans of course. The organizers will provide everyone with relaxed atmosphere, cooling drinks and good music served by a DJ. Photographers must remember about the Diverse PHOTO Contest for the best competition photo. 

Wisła is a picturesque town perched in the Silesian Beskidy Mountains. It is here, at the foot of Mount Barania, where the source of the longest Polish river spurts. The town’s name – also called The Pearl of the Beskidy Mountains – is derivied from the river’s name. Wisła (the town) is one of the most popular tourist destinations in the country, both in winter and in summer. The dynamic development of accommodation base and tourism-related infrastructure, including Poland's largest number of chairlifts every year, attracts thousands of tourists. It is no different with amateurs of all sports, including cyclists, the majority of whom are enduro and downhill enthusiasts. The legendary Mount Stożek is considered by many of them as "Mecca of Polish Downhill" because the first Downhill Contest competition was run here. The organization of the European Championship in this special place is the culmination of work and effort of the DH Downhill Contest originators in popularizing downhill in Poland. It also gains a symbolic dimension – “return to the source”.

More info:

Official website: http://www.downhillcup.eu/
Facebook: http://www.facebook.com/downhillcontest
Organizer website: www.sportainment.pl.

Copyrights © 2012 Sportainment. All rights reserved. Realised by Kuczmera.com · cięcie layoutów.