Diverse Night Of The Jumps - Konkurs: Zostań Tandem Backflip Hero!

Sportainment KK

Diverse NIGHT of the JUMPs: wykręć salto w tył podczas Mistrzostw Świata FMX!

Na miesiąc przed polską rundą Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse NIGHT of the JUMPs, które odbędą się w ERGO ARENIE rusza niesamowity konkurs dla fanów mocnych wrażeń - „Tandem Backflip Hero”. Konkurs wyłoni śmiałka który z Mistrzem Europy Petrem Pilatem wykręci podczas zawodów Tandem Backflipa!

W 2013 roku wyzwanie towarzyszenia Petrowi podczas wykonywania salta w tył na motocyklu podjęła Iwona Guzowska. Wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy w boksie i kickboxingu do dzisiaj wspomina ten wyczyn, jak jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć. W tym roku, po raz pierwszy w historii FMX’u w Polsce, pasażerem Petra Pilata może zostać każdy, kto weźmie udział w konkursie „Tandem Backflip Hero”. Konkurs startuje już dziś na fan page’u na Facebook’u Sportainment - promotora Diverse NIGHT of the JUMPs.

(https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency)

Zasady udziału są proste. Każdy chcący wziąć udział musi w ciągu pięciu dni nadesłać przez wiadomość na FB zdjęcie siebie uprawiającego sport, w tym sporty akcji, lub inne ekstremalne ciekawe i niestandardowe zajawki życiowe świadczące o odwadze. Co istotne: liczy się klimat zdjęcia. Warunki, które muszą spełniać uczestnicy ze względów bezpieczeństwa to między innymi: pełnoletność, dobry stan zdrowia i wzrost poniżej 188 cm. Pełen regulamin znajduje się poniżej.

Konkurs został podzielony na etapy. Po zakończeniu przyjmowania zdjęć nastąpi etap głosowania poprzez „polubienia”. Piątka najwyżej ocenionych bohaterów zdjęć pojedzie na testy do ośrodka sportów motorowych. To właśnie tam ostatecznie zostanie wyłoniony zwycięzca, który najpierw uda się do Czech, aby potrenować z Petrem, a następnie wykręci z nim Backflipa w ERGO ARENIE.

Poza nagrodą główną, czyli możliwością przeżycia przygody życia, organizator przewidział nagrody dla całej piątki półfinalistów. Będą to podwójne zaproszenia na polskie Grand Prix oraz pakiet prezentów od sponsora tytularnego – marki Diverse.

O tym, czy znajdzie się śmiałek, który podobnie, jak Iwona Guzowska dwa lata temu, wsiądzie z Petrem na motocykl i wykręci salto w tył, przekonamy się już niedługo. Konkurs zakończy się 8 listopada i to wtedy poznamy nazwisko zwycięzcy, który przed publicznością w ERGO ARENIE będzie miał okazję dopisać nowy rozdział do historii FMX’u w Polsce.

Natomiast, jeśli mimo wszystko nie planujecie wykonywać Backflipa z Petrem Pilatem, nadal możecie na żywo kibicować najlepszym zawodnikom Freestyle Motocrossu oraz wesprzeć dopingiem zarówno polskiego reprezentanta Marcina Łukaszczyka, jak i laureata konkursu. Jeśli więc nadal nie macie biletów, nie zwlekajcie – tego wydarzenia nie można przegapić!

 

Regulamin konkursu „TANDEM BACKFLIP HERO”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu „TANDEM BACKFLIP HERO”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatora.

2. Organizatorem Konkursu jest SPORTAINMENT sp. z.o.o.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Partner konkursu oraz Organizator Konkursu.

4. Konkurs rozpocznie się 22.10.2015 i potrwa do 08.11.2015.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, która 21 listopada podczas Diverse NIGHT of the JUMPs wykona wspólnie z Petrem Pilatem Tandem Backflipa (salto w tył jako pasażer na motocyklu).

2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch turach - eliminacje na oficjalnym profilu Sportainment na facebooku: https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency  oraz etap finałowy w ośrodku sportów motorowych.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe wymagania:

- osoba pełnoletnia

- osoba zdrowa (konieczne zaświadczenie od lekarza)

- wzrost do 185 cm.

- waga do 85 kg.

- podpisane oświadczenie o znajomości konsekwencji nieudanej ewolucji i wyłączeniu odpowiedzialności organizatora akcji

4. Uczestnicy Konkursu przesyłają zdjęcie siebie uprawiającego sporty, w tym sporty akcji, lub inne ekstremalne ciekawe i niestandardowe zajawki życiowe świadczące o odwadze (liczy się klimat zdjęcia) przez wiadomość na FB na profilu Sportainment – 5 dni od daty ogłoszenia. Przy czym jeden użytkownik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia dobrej jakości. Wymagany jest opis zgłaszanych fotografii: imię_nazwisko_nr zdjęcia)

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

6. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia mogą zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatora. W szczególności odrzucone mogą zostać prace:

- niezgodne z tematyką Konkursu,

- do których przesyłający nie posiada praw autorskich,

- niecenzuralne.

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizator sprawdza zgodność nadesłanych zdjęć z podanymi w Regulaminie wymogami oraz zamieszcza finałowe zdjęcia na oficjalnym profilu Facebooka: https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency 

2. I etap głosowania polega na "lajkowaniu" zdjęcia. Głosować mogą wszyscy użytkownicy Facebooka, którzy polubili profil Sportainment, NIGHT of the JUMPs oraz dołączyli do wydarzenia. Pięciu bohaterów najlepszych fotografii, którzy od 26 października do 3 listopada zbiorą największą ilość "polubień" przechodzi do II etapu, który zostanie rozegrany w ośrodku sportów motorowych. Tam ostatecznie zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

3. Po 3 listopada Organizator zliczy „polubienia” i ogłosi wyniki eliminacji w usłudze Facebook i innych. Organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich finalistów i laureatów o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości na Facebook’u. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu na stronach.

4. Finał Konkursu odbędzie się w ośrodku sportów motorowych, który będzie obejmował jedno- lub dwudniowy trening na quadach, trampolinach, hopach, skoki do basenu itp. Test końcowy będzie obejmował sprawdzian z opanowania na motocyklu  (solo lub jeżeli osoba nie jeździ, to jedzie jako pasażer, tak jak w założeniu z Petrem) i opanowania emocji. Dojazd do miejsca finału konkursu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

5. Osoba wyłoniona podczas testu wyjeżdża do Czech, aby tam z Petrem Pilatem trenować do basenu Tandem Backflipa.

6. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia
i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie prac na stronie Sportainment.pl oraz w usłudze Facebook.

7. Osoby przesyłające zdjęcia z chwilą ich nadesłania upoważniają Organizatora do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich
w dowolnej formie i dowolną techniką, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu oraz później.

IV. NAGRODY

- I miejsce – wyjazd na treningi do Czech oraz wykonanie z Petrem Pilatem Tandem Backflipa 21 listopada podczas Diverse NIGHT of the JUMPS w ERGO ARENIE Gdańsk/Sopot.

- Piątka półfinalistów konkursu w usłudze Facebook otrzyma pakiet prezentów od Diverse oraz po podwójnym zaproszeniu na wydarzenie.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie,
że zdjęcie jest wolne od praw autorskich lub też przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć przez Organizatora.

2. Z chwilą przesłania zdjęcia konkursowego Organizator nabywa do niego autorskie prawa majątkowe, w szczególności:

- prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,

- prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wyświetlania,

- prawo do udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii,

- prawo do publicznej prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników po każdym z etapów konkursu.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@sportainment.pl.

3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Sportainment.pl.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zdjęć konkursowych.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

 Bilety na imprezę do nabycia w Salonach EMPIK na terenie całego kraju oraz na stronie:
www.eventim.pl

Oficjalna strona Mistrzostw Świata NIGHT of the JUMPs: www.nightofthejumps.com

Oficjalny profil na Facebook’u: http://www.facebook.com/NIGHToftheJUMPs

Oficjalna strona Sponsora DIVERSE ExtremeTeam www.diverseextremeteam.com 

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/793008957462569/

Promotor w Polsce: SPORTAINMENT

Więcej informacji www.sportainment.pl

https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency

Copyrights © 2012 Sportainment. All rights reserved. Realised by Kuczmera.com · cięcie layoutów.