Zostań Tandem Backflip HERO - Kraków 2016

Sportainment MK

Diverse NIGHT of the JUMPs: zostań bohaterem Mistrzostw Świata FMX! Dołącz do trójki najodważniejszych polskich fanów!

Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse NIGHT of the JUMPs już w marcu powrócą do Krakowa. Organizatorzy przygotowali ekstremalny konkurs dla wszystkich rządnych wrażeń fanów – Tandem Backflip Hero. Konkurs wyłoni trzeciego w historii Polski śmiałka, który z Mistrzem Europy Petrem Pilatem wykręci 12 marca podczas Mistrzostw Świata FMX w TAURON Arenie Kraków  salto w tył na motocyklu!

Czy jesteś gotów dołączyć do elitarnego grona trójki najodważniejszych kibiców w Polsce? Nic prostszego, przyłącz się do naszej zabawy i zostań Tandem Backflip Hero!!!

Historia pierwszego Tandem Backflipa w Polsce sięga 2013 roku, kiedy Iwona Guzowska z Petrem Pilatem wykonali Backflipa na Pomorzu. Wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy w boksie i kickboxingu do dzisiaj wspomina ten wyczyn, jak jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć w swoim życiu.   

Drugą odważną osobą był Mateusz Wieczorek, który otrzymał możliwość wykonania „skoku życia” dzięki konkursowi Tandem Backflip Hero zorganizowanemu w zeszłym roku przed trójmiejską rundą Mistrzostw Świata. Jeszcze przed samym skokiem Mateusz mówił, że to dla niego przygoda życia, a kiedy 21 listopada wraz z Petrem pomyślnie wylądowali salto w tył, stał się bohaterem wydarzenia, któremu publiczność zgotowała długie owacje na stojąco.

Teraz ponownie bohaterem, który wystąpi razem z Petrem, może zostać każdy, kto weźmie udział w konkursie „Tandem Backflip Hero”. Konkurs startuje już dziś na fan page’u na Facebook’u Sportainment - promotora Diverse NIGHT of the JUMPs.

Jesteś gotów podjąć wyzwanie?

REGULAMIN KONKURSU:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu „TANDEM BACKFLIP HERO”, dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest SPORTAINMENT sp. z.o.o.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Partner konkursu oraz Organizator Konkursu.
4. Konkurs rozpocznie się 21.01.2016 i potrwa do 10 lutego 2016 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie osoby, która 12 marca podczas Diverse NIGHT of the JUMPs wykona wspólnie z Petrem Pilatem Tandem Backflipa (salto w tył jako pasażer na motocyklu).
2. Konkurs rozegrany zostanie w dwóch turach - eliminacje na oficjalnym profilu Sportainment na facebooku: https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency  oraz etap finałowy w ośrodku sportów motorowych.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe wymagania:
  - osoba pełnoletnia
  - osoba zdrowa (konieczne zaświadczenie od lekarza)
  - wzrost do 185 cm.
  - waga do 85 kg.
  - podpisane oświadczenie o znajomości konsekwencji nieudanej ewolucji i wyłączeniu odpowiedzialności organizatora akcji

4. Uczestnicy Konkursu przesyłają zdjęcie siebie uprawiającego sport, w tym sporty akcji, lub inne ekstremalne ciekawe i niestandardowe zajawki życiowe świadczące o odwadze (liczy się klimat zdjęcia) przez wiadomość na FB na profilu Sportainment – 10 dni od daty ogłoszenia. Przy czym jeden użytkownik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie dobrej jakości. Wymagany jest opis zgłaszanych fotografii: imię_nazwisko)
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zgłoszone przez Uczestnika zdjęcia mogą zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatora. W szczególności odrzucone mogą zostać prace:
  - niezgodne z tematyką Konkursu,
  - do których przesyłający nie posiada praw autorskich,
  - niecenzuralne.
7. Organizator ma prawo zdyskwalifikować opublikowane w Konkursie zdjęcia bez podania przyczyny. 

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizator sprawdza zgodność nadesłanych zdjęć z podanymi w Regulaminie wymogami oraz zamieszcza finałowe zdjęcia na oficjalnym profilu Facebooka: https://www.facebook.com/SportainmentMarketingAgency  
2. I etap głosowania polega na "lajkowaniu" zdjęcia. Głosować mogą wszyscy użytkownicy Facebooka, którzy polubili profil Sportainment, NIGHT of the JUMPs oraz dołączyli do wydarzenia. Trzech bohaterów najlepszych fotografii, którzy od 01 lutego do 10 lutego 2016 zbiorą największą ilość "polubień" przechodzi do II etapu, który zostanie rozegrany w ośrodku sportów motorowych. Tam ostatecznie zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
3. Po 10 lutym Organizator zliczy „polubienia” i ogłosi wyniki eliminacji w usłudze Facebook i innych. Organizator zobowiązuje się poinformować wszystkich finalistów i laureatów o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości na Facebook’u. Wiadomości zostaną wysłane do laureatów po opublikowaniu wyników konkursu na stronach.
4. Finał Konkursu odbędzie się w ośrodku sportów motorowych, który będzie obejmował jedno- lub dwudniowy trening na quadach, trampolinach, hopach, skoki do basenu itp. Test końcowy będzie obejmował sprawdzian z opanowania na motocyklu  (solo lub jeżeli osoba nie jeździ, to jedzie jako pasażer, tak jak w założeniu z Petrem) i opanowania emocji. Dojazd do miejsca finału konkursu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
5. Osoba wyłoniona podczas testu wyjeżdża do Czech, aby tam z Petrem Pilatem trenować do basenu Tandem Backflipa.
6. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie prac na stronie Sportainment.pl oraz w usłudze Facebook.
7. Osoby przesyłające zdjęcia z chwilą ich nadesłania upoważniają Organizatora do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką, wprowadzania zmian oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu oraz później.

IV. NAGRODY

- I miejsce – wyjazd na treningi do Czech oraz wykonanie z Petrem Pilatem Tandem Backflipa 12 marca podczas Diverse NIGHT of the JUMPS w TAURON Arenie Kraków.
- Piątka półfinalistów konkursu w usłudze Facebook otrzyma pakiet prezentów od Diverse oraz po podwójnym zaproszeniu na wydarzenie.

V. PRAWA AUTORSKIE

1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że zdjęcie jest wolne od praw autorskich lub też przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć przez Organizatora.
2. Z chwilą przesłania zdjęcia konkursowego Organizator nabywa do niego autorskie prawa majątkowe, w szczególności:

- prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
- prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wyświetlania,
- prawo do udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii,
- prawo do publicznej prezentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników po każdym z etapów konkursu.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@sportainment.pl.
3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową lub telefoniczną.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej Sportainment.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania zdjęć konkursowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.
 


 
Oficjalna strona Mistrzostw Świata NIGHT of the JUMPs: www.nightofthejumps.com
Oficjalny profil na Facebook’u: www.facebook.com/NIGHToftheJUMPs
 
 
Oficjalna strona Sponsora DIVERSE ExtremeTeam: www.diverseextremeteam.com
 
Promotor w Polsce: SPORTAINMENT
Więcej informacji na: www.sportainment.pl
Copyrights © 2012 Sportainment. All rights reserved. Realised by Kuczmera.com · cięcie layoutów.